Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Aukce 72

 
Anderle Jiří - Hostina

Údaje o položce:

Číslo položky: 46
Vyv. cena: 850 000 Kč
Rok: 1990
Signatura: sign. UD Anderle 242/1990, na rubu Anderle 242/1990
Technika: olej, kresba tuší, plátno
Rozměry: 100 x 160 cm
Anderle Jiří - Hostina Anderle Jiří - Hostina
Anderle Jiří - Hostina

Popis:

na rubu název díla autorem provenience: Galerie Jean Briance, Paris vystaveno: 1989 Santa Barbara (USA) / Northern Idaho College, Coeur d'Alene (USA) - put.výstava s Albínem Brunovským / Galleri Angeln, Lund (Švédsko) / Galeria hl. města Bratislavy, Br

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 850 000 Kč
Prodáno za: 850 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 9. června 2019