Top ten

Top ten živých aukcí dle přírustku ceny

 
1.

Údaje o položce:

Číslo položky: 2
Vyv. cena: 3 000 000 Kč
Rok: 1406
Signatura:
Technika: text na pergamenu
Rozměry: 54,2 x 52 cm
Notářský instrument Martina, kdysi Havla z Trnavy, ze dne 2. prosince 1406

Popis:

odborné vyjádření PhDr. Zdeněk Uhlíř, Mgr. Vlastimil Ježek. Notářský instrument Martina, kdysi Havla z Trnavy, ze dne 2. prosince 1406 zveřejňuje rozsudek Blažeje řečeného Vlk ze Strážně, děkana královské kaple Všech svatých a konzervátora pražské univerz

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 3 000 000 Kč
Prodáno za: 15 500 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 9. června 2019
 
 
 
2.

Údaje o položce:

Číslo položky: 105
Vyv. cena: 12 000 000 Kč
Rok: 1938
Signatura: sign. PD Kupka
Technika: olej, plátno
Rozměry: 60 x 66 cm
Kupka František - Élévation (Výšky) IV, série C II

Popis:

Stěžejní galerijní dílo zakladatele světového abstraktního malířství a nejvýznamnějšího českého moderního malíře 20. století Františka Kupky z období tzv. "Čisté abstrakce". Přiložena expertiza Pierre Brullé.

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 12 000 000 Kč
Prodáno za: 22 100 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 7. října 2007
 
 
 
3.

Údaje o položce:

Číslo položky: 19
Vyv. cena: 12 000 000 Kč
Rok: 1933/51
Signatura: sign. LD Kupka
Technika: olej, plátno
Rozměry: 66 x 66 cm ( 26,5 x 26,5 inch. )
Kupka František - Úsměv O - Souirire O

Popis:

zakoupeno z pozůstalosti Eugénie Kupkové, vystaveno na výstavě Modigliani/Kupka, Obecní dům v Praze 2011, č. str. 30, reprodukováno v monografii František Kupka od Ludmily Vachtové, str. 165, č.k. 295, Odeon 1968, na rubu etiketa - Vystaveno CHICAGO USA, 155 east ontario st. CHICAGO 11, zakoupeno CHRISTIES New York 2. 5. 2005
„Zdá se, že Kupka byl jedním z prvních, ne-li první, alespoň v Paříži, který myslel v po jmech abstrakce, a který se snažil dělat to, co Malevič v roce 1913 v Moskvě – citlivost vyjádřenou absencí objektu.“

Závěrečné realizace z Mechanického cyklu obrazů – „Černý úsměv“ a "Úsměv O“ z roku 1933, neznázorňují rozesmívající se ocel, ale jsou mechanismem úsměvu, jenž přechází až do šklebu. V případě obrazu „Úsměvu O“ bylo i snahou o co nejbohatěji podané malířské zpracování. Nabývá tu na váze ještě další moment – tyto mašinistické konstrukce se v podstatě totálně antropomorfizovaly. Obecně vzato, Kupka se vrátil k určité programové figurativnosti a v obraze „Úsměv O“ naznačil i její další možnosti.

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 12 000 000 Kč
Prodáno za: 20 250 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 7. června 2012
 
 
 
4.

Údaje o položce:

Číslo položky: 29
Vyv. cena: 10 000 000 Kč
Rok: 1914
Signatura: signováno a datováno vzadu E. Filla 1914
Technika: olej na plátně
Rozměry: 30,7 x 25,4 cm
Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort)

Popis:

Vzadu štítky z výstav.
Přiložen restaurátorský posudek akad. mal. Věry Cedlové (restaurátorka Národní galerie v Praze).

provenience:
– majetek Emila Filly a po jeho smrti jeho rodiny až do 80. let 20. století
– zakoupeno československým daviscupovým reprezentantem Janem Koukalem od rodiny malíře Emila Filly
– zakoupeno kolem r. 1990 sběratelem českého kubismu Milanem Heidenreichem
– po jeho smrti prodáno 19. března 1997 do zahraniční sbírky světového kubismu na aukci Sothebys London „Impressionist and Modern Art“, položka č. 216 (Prodáno za na tu dobu neuvěřitelných 56 500 GBP, tj. přibližně při tehdejším aktuálním kurzu cca 3 500 000 Kč!
V té době se pohybovaly ceny za obrazy Emila Filly v řádech maximálně statísíců korun)

vystaveno:
– Mánes Praha, květen 1932, „Jubilejní výstava díla Emila Filly“, vystaveno pod č. 65
– London, The Mayor Gallery 1937 “Modern Czechoslovak Paintings“, vystaveno pod č. 12
– Museum Moderner Kunst Passau, Salzburger Landessammlungen Rupertinum, Kulturhaus der Stadt Graz 1991 “Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen“, reprodukováno na obálce výstavního katalogu, a dále na str. 29

publikováno (např.):
– „Emil Filla, Prameny – sbírka dobrého umění“, vydal r. 1938 Melantrich a. s. Praha; Řídí Emil Filla a Bedřich Fučík s úvodem prof. A. Matějíčka, reprodukováno celostránkově barevně (jako jediný obraz) pod č. 1.; Emil Filla osobně zařadil tento obraz jako stěžejní v průřezu celé svojí tvorby zde prezentované.
– Jiří Hlušička “Emil Filla“, vydal GAP Brno 2003, reprodukováno celostránkově pod č. 42 (uvedeno s chybnými údaji – popisem)
– Vojtěch Lahoda „Emil Filla“, vydala Academia Praha 2007, reprodukováno pod č. 172 na str. 191 (uvedeno s chybnou datací)

Emil Filla - malíř, grafik a výtvarný teoretik. Vůdčí osobnost české umělecké avantgardy.
Člen skupiny Osma, s níž začal vystavovat (1907, 1908). Od r. 1909 člen SVU Mánes a v letech
1911 - 1914 člen Skupiny výtvarných umělců.

Prof. Vojtěch Lahoda DrSc. v monografii Emil Filla o obraze mimo jiné píše: “Podívejme se na
pozoruhodné malé zatíší Zátiší s lahví Cherry (Comedie de la Mort). Námět obrazu odkazuje na
báseň Théopila Gautiera Comedie da la Mort z roku 1838, která je fantastickým vyjádřením
existenciálního pocitu novoromantismu tváří v tvář smrti. Byl Filla obdivovatelem romantismu, že
se takřka manifestačně přihlásil ke klíčovému autorovi romantického proudu? Proč vůbec Gautier? Cosi nám mohou napovědět myšlenky v rozsáhlé stati Cesta tvořivosti, dopsané jen rok po dokončení zmíněného obrazu. Zde se i objevují velmi ostrá slova proti romantismu, ačkoli je poněkud vzat na milost Jean Jacques Rousseau. Filla ovšem také ocenil francouzskou romantiku, a to pro její usilí zmocnit se „skutečna“ a pro její boj proti klasicismu. Podle Filly se ale nedokázal zmocnit „Věcné reality“, neboť „na této dlouhé výpravě bylo všechno konání zbarveno známým rudým a horečnatým, exaltovaným a svátečním romantismem“. Fillovi není blízký onen revoluční romantismus, a současně je proti všem současným snahám oživit jej.

Z tohoto hlediska je možné číst Fillův obraz poněkud odlišně než jako oslavu romantické imaginace. Spíše naopak, je to kritika oné revoluční post-gautierovské romantické strategie, s chutí operující s pojmy, jako smrt či existence. Je to v podstatě persifláž oněch romantiků gautierovské ražby a svým způsobem i kritika vlastního mladického ideálu. Filla totiž ve zmíněném článku Cesta tvořivosti spojuje tyto pesimisty a škarohlídy nejen s Jeanem Jacqusem Rousseauem a Théophlem Gautierem, ale také s Fjodorem Michajlovičem Dostojevským. Dílo ruského spisovatele, které pro Fillu znamenalo mnoho v roce 1907, je zde líčeno jako součást ideologie pesimismu a rezignace, obdobné novým gautierovcům. Není náhodné, že zátiší, o němž zde píšeme, bylo nazýváno také Zátiší s knihou. Víme již, že ve Čtenáři Dostojevského také hrála hlavní roli kniha, tehdy pochopitelně Dostojevského. Zátiší s lahví Cherry je tak možné číst jako osobní konverzi, jako dílo indikující zvrat myšlenkových a uměleckých hodnot malíře: pesimismus a romantický pocit trapnosti ze života byl spojen s expresivní, živou, takřka tekoucí formou. Období, kdy je potřeba „se převychovat“ je období skoncování s Dostojevským, ale i Rousseauem a Tolstým. Je to období kubismu, který v tehdejším Fillově pojetí znamenal pozitivní, akční, kreativní vztah k životu, ztělesněný právě Zátiším s láhví Cherry. Je třeba nejen převychovat se morálně, intelektuálně, je třeba vyměnit knihy, odložit Dostojevského i Gautiera. Je třeba současně tento nový způsob myšlení charakterizovat i novým výtvarným jazykem, tj. kubismem.

Obraz není zajímavý jen skrytým intelektuálním „romantickým“ diskurzem. Nápis „Cherry“,
fragmenty sklenice i samotná Gautierova kniha implikují „basnické“ zátiší, jakési tiché místo na
stole, kde tvůrčí umělec, ať basník či výtvarník, může meditovat, popíjeje sklenku likéru, o tvorbě i o základních otázkách života, a především o smrti. Komorní charakter dotvrzuje jemná
barevnost, přecházející v citlivých odstínech od světle modré přes varianty šedě ke škále hnědí a končí někde u sieny pálené. Geometrická síť rozvrhu je rozrušena citlivou pointilistickou technikou kladení barev a kontrastuje s levým rohem, kde se značně uvolňuje malířské gesto a přechází rázně do plochy.“

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 10 000 000 Kč
Prodáno za: 16 250 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 10. listopadu 2010
 
 
 
5.

Údaje o položce:

Číslo položky: 114
Vyv. cena: 8 500 000 Kč
Rok: 1925 - 1930
Signatura: sign. PD Kupka
Technika: olej, plátno, isorel
Rozměry: 55 x 46 cm
Kupka František - Abstraktní kompozice

Popis:

Galerijní dílo světového významu zakladatele abstraktního malířství (spolu s Malevičem, Kandinským a Delaunayem) a nejvýznamnějšího českého moderního malíře 20. století. Obraz byl velmi ceněn prvním majitelem, továrníkem Jindřichem Waldesem, který jej zak

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 8 500 000 Kč
Prodáno za: 13 400 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 20. května 2007
 
 
 
6.

Údaje o položce:

Číslo položky: 18
Vyv. cena: 3 200 000 Kč
Rok: 1916
Signatura: sign. PD Ant. Procházka
Technika: olej, lepenka
Rozměry: 38,8 x 32,3 cm
Procházka Antonín - Mužská hlava

Popis:

Reprodukováno v knize Miroslava Lamače Osma a Skupina výtvarných umělců 1907 - 1917, str. 393. Vystavováno mimo jiné na retrospektivní výstavě Procházkovy tvorby v Praze a v Brně , 2002, č. k. O 150. Přiložen posudek PhDr. Jaromíra Zeminy. Na rubu razítko Mánes 1947, provenience: sběratel Karel Ditrich, Brno
Procházkovo dílo po roce 1913 a zvláště pak obrazy z let 1915–18 představují velmi významnou kapitolu nejen v malířově vývoji, ale i v českém umění této doby. Jejich poselství humanity, víry v člověka, obrany pozitivních hodnot života zůstalo až dosud víceméně nedoceněno. Převážně proto, že nebyla rozpoznána zvláštní řeč těchto děl, v nichž Procházka překročil podněty kubismu směrem k orfismu. Nešlo mu však o abstraktní skladbu forem, neboť všechny jeho obrazové prvky jsou odvozeny z reality. Jejich dynamismus se blíží futurismu, výsledkem jsou však díla, v nichž rozhoduje barevné znění, obrazy, jejichž rytmy se zčásti odpoutaly od původních podnětů a dospěly k svobodné féerii bohatě orchestrované barevné hmoty, světelně zářící, pulsující a rotující, původní dynamismus pohybu nabyl smyslu nové metafory univerzálních rytmů kosmu a do jisté míry i pohybu fantastického antropomorfního stroje.
Miroslav Lamač

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 3 200 000 Kč
Prodáno za: 8 000 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 10. února 2013
 
 
 
7.

Údaje o položce:

Číslo položky: 2
Vyv. cena: 7 000 000 Kč
Rok: kolem 1909
Signatura: sign. PD Kupka
Technika: olej, tuš, plátno
Rozměry: 60 x 81 cm (49 x 66 cm)
Kupka František - Jupiter v Olympii

Popis:

odborná expertiza PhDr. Karel Srp, konzultováno Ing. Vladimír Lekeš, znalec zapsaný v Guide International des Experts & Spécialistes vydávaném ve Francii

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 7 000 000 Kč
Prodáno za: 11 750 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 26. března 2017
 
 
 
8.

Údaje o položce:

Číslo položky: 113
Vyv. cena: 7 000 000 Kč
Rok: 1929
Signatura: sign. PN Emil Filla 29.
Technika: olej, plátno
Rozměry: 123 x 94 cm
Filla Emil - Dívka s mandolinou

Popis:

na rubu razítko Vystaveno v Mánesu 1932, významná pražská sbírka, odborná expertíza znalce, podrobnější informace o obrazu na titulní straně (zobrazit více)

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 7 000 000 Kč
Prodáno za: 11 000 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 18. května 2008
 
 
 
9.

Údaje o položce:

Číslo položky: 17
Vyv. cena: 12 000 000 Kč
Rok: 1909
Signatura: sign. PD Kubišta 1909
Technika: olej, plátno
Rozměry: 66 x 82,5 cm
Kubišta Bohumil - Zátiší

Popis:

Odborná expertiza. Publikováno v monografii M. Nešlehová - Bohumil Kubišta, str. 59, č. 47.

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 12 000 000 Kč
Prodáno za: 15 750 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 12. května 2013
 
 
 
10.

Údaje o položce:

Číslo položky: 23
Vyv. cena: 9 500 000 Kč
Rok: 1926
Signatura: sign. PD Toyen 26
Technika: olej, plátno
Rozměry: 86 x 64 cm
Toyen (Marie Čermínová) - Potápěč

Popis:

vystaveno: Galerie d´Art contemporain (27.11. - 10.12.1926, č.k. 46) pod názvem Scaphandrier, vystaveno: Toyen, GhmP 2000, č.k. 16, reprodukováno: Karel Srp, Toyen, Praha 2000 (obr. 42, s. 49), Rita Bischof, Toyen, 1987 (obr. 7), Martina Pachmanová, Recon

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 9 500 000 Kč
Prodáno za: 13 000 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 18. března 2012