Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Večerní aukce 4

 
Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort)

Údaje o položce:

Číslo položky: 29
Vyv. cena: 10 000 000 Kč
Rok: 1914
Signatura: signováno a datováno vzadu E. Filla 1914
Technika: olej na plátně
Rozměry: 30,7 x 25,4 cm
Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort) Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort) Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort) Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort) Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort) Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort) Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort) Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort)
Filla Emil - Zátiší s knihou či Zátiší s lahví Cherry (Comédie de la Mort)

Popis:

Vzadu štítky z výstav.
Přiložen restaurátorský posudek akad. mal. Věry Cedlové (restaurátorka Národní galerie v Praze).

provenience:
– majetek Emila Filly a po jeho smrti jeho rodiny až do 80. let 20. století
– zakoupeno československým daviscupovým reprezentantem Janem Koukalem od rodiny malíře Emila Filly
– zakoupeno kolem r. 1990 sběratelem českého kubismu Milanem Heidenreichem
– po jeho smrti prodáno 19. března 1997 do zahraniční sbírky světového kubismu na aukci Sothebys London „Impressionist and Modern Art“, položka č. 216 (Prodáno za na tu dobu neuvěřitelných 56 500 GBP, tj. přibližně při tehdejším aktuálním kurzu cca 3 500 000 Kč!
V té době se pohybovaly ceny za obrazy Emila Filly v řádech maximálně statísíců korun)

vystaveno:
– Mánes Praha, květen 1932, „Jubilejní výstava díla Emila Filly“, vystaveno pod č. 65
– London, The Mayor Gallery 1937 “Modern Czechoslovak Paintings“, vystaveno pod č. 12
– Museum Moderner Kunst Passau, Salzburger Landessammlungen Rupertinum, Kulturhaus der Stadt Graz 1991 “Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen“, reprodukováno na obálce výstavního katalogu, a dále na str. 29

publikováno (např.):
– „Emil Filla, Prameny – sbírka dobrého umění“, vydal r. 1938 Melantrich a. s. Praha; Řídí Emil Filla a Bedřich Fučík s úvodem prof. A. Matějíčka, reprodukováno celostránkově barevně (jako jediný obraz) pod č. 1.; Emil Filla osobně zařadil tento obraz jako stěžejní v průřezu celé svojí tvorby zde prezentované.
– Jiří Hlušička “Emil Filla“, vydal GAP Brno 2003, reprodukováno celostránkově pod č. 42 (uvedeno s chybnými údaji – popisem)
– Vojtěch Lahoda „Emil Filla“, vydala Academia Praha 2007, reprodukováno pod č. 172 na str. 191 (uvedeno s chybnou datací)

Emil Filla - malíř, grafik a výtvarný teoretik. Vůdčí osobnost české umělecké avantgardy.
Člen skupiny Osma, s níž začal vystavovat (1907, 1908). Od r. 1909 člen SVU Mánes a v letech
1911 - 1914 člen Skupiny výtvarných umělců.

Prof. Vojtěch Lahoda DrSc. v monografii Emil Filla o obraze mimo jiné píše: “Podívejme se na
pozoruhodné malé zatíší Zátiší s lahví Cherry (Comedie de la Mort). Námět obrazu odkazuje na
báseň Théopila Gautiera Comedie da la Mort z roku 1838, která je fantastickým vyjádřením
existenciálního pocitu novoromantismu tváří v tvář smrti. Byl Filla obdivovatelem romantismu, že
se takřka manifestačně přihlásil ke klíčovému autorovi romantického proudu? Proč vůbec Gautier? Cosi nám mohou napovědět myšlenky v rozsáhlé stati Cesta tvořivosti, dopsané jen rok po dokončení zmíněného obrazu. Zde se i objevují velmi ostrá slova proti romantismu, ačkoli je poněkud vzat na milost Jean Jacques Rousseau. Filla ovšem také ocenil francouzskou romantiku, a to pro její usilí zmocnit se „skutečna“ a pro její boj proti klasicismu. Podle Filly se ale nedokázal zmocnit „Věcné reality“, neboť „na této dlouhé výpravě bylo všechno konání zbarveno známým rudým a horečnatým, exaltovaným a svátečním romantismem“. Fillovi není blízký onen revoluční romantismus, a současně je proti všem současným snahám oživit jej.

Z tohoto hlediska je možné číst Fillův obraz poněkud odlišně než jako oslavu romantické imaginace. Spíše naopak, je to kritika oné revoluční post-gautierovské romantické strategie, s chutí operující s pojmy, jako smrt či existence. Je to v podstatě persifláž oněch romantiků gautierovské ražby a svým způsobem i kritika vlastního mladického ideálu. Filla totiž ve zmíněném článku Cesta tvořivosti spojuje tyto pesimisty a škarohlídy nejen s Jeanem Jacqusem Rousseauem a Théophlem Gautierem, ale také s Fjodorem Michajlovičem Dostojevským. Dílo ruského spisovatele, které pro Fillu znamenalo mnoho v roce 1907, je zde líčeno jako součást ideologie pesimismu a rezignace, obdobné novým gautierovcům. Není náhodné, že zátiší, o němž zde píšeme, bylo nazýváno také Zátiší s knihou. Víme již, že ve Čtenáři Dostojevského také hrála hlavní roli kniha, tehdy pochopitelně Dostojevského. Zátiší s lahví Cherry je tak možné číst jako osobní konverzi, jako dílo indikující zvrat myšlenkových a uměleckých hodnot malíře: pesimismus a romantický pocit trapnosti ze života byl spojen s expresivní, živou, takřka tekoucí formou. Období, kdy je potřeba „se převychovat“ je období skoncování s Dostojevským, ale i Rousseauem a Tolstým. Je to období kubismu, který v tehdejším Fillově pojetí znamenal pozitivní, akční, kreativní vztah k životu, ztělesněný právě Zátiším s láhví Cherry. Je třeba nejen převychovat se morálně, intelektuálně, je třeba vyměnit knihy, odložit Dostojevského i Gautiera. Je třeba současně tento nový způsob myšlení charakterizovat i novým výtvarným jazykem, tj. kubismem.

Obraz není zajímavý jen skrytým intelektuálním „romantickým“ diskurzem. Nápis „Cherry“,
fragmenty sklenice i samotná Gautierova kniha implikují „basnické“ zátiší, jakési tiché místo na
stole, kde tvůrčí umělec, ať basník či výtvarník, může meditovat, popíjeje sklenku likéru, o tvorbě i o základních otázkách života, a především o smrti. Komorní charakter dotvrzuje jemná
barevnost, přecházející v citlivých odstínech od světle modré přes varianty šedě ke škále hnědí a končí někde u sieny pálené. Geometrická síť rozvrhu je rozrušena citlivou pointilistickou technikou kladení barev a kontrastuje s levým rohem, kde se značně uvolňuje malířské gesto a přechází rázně do plochy.“

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 10 000 000 Kč
Prodáno za: 16 250 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 10. listopadu 2010