Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Aukce 73

 
Giacometti Alberto - Stojící žena

Údaje o položce:

Číslo položky: 29
Vyv. cena: 250 000 Kč
Rok: kolem 1950
Signatura: sign. nezjištěna
Technika: kreba kuličkovým perem, novinový papír
Rozměry: 17 x 4,5 cm
Giacometti Alberto - Stojící žena Giacometti Alberto - Stojící žena
Giacometti Alberto - Stojící žena

Popis:

reprodukováno: monografie Galerie Klewan, München, 1997, str. 74, odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph. D.

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Prodáno za: 250 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 19. října 2019