Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Aukce 69

 
Lhoták Kamil - Zelené Irsko

Údaje o položce:

Číslo položky: 4
Vyv. cena: 320 000 Kč
Rok: 1961
Signatura: sign. LD Kamil Lhoták 61
Technika: kombinovaná technika, koláž, barvené plátno na lepe
Rozměry: 28 x 42,5 cm
Lhoták Kamil - Zelené Irsko

Popis:

na rubu razítko a část štítku ČFVU s popisem díla

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 320 000 Kč
Prodáno za:  
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 7. června 2018