Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Aukce 65

 
Procházka Antonín - Kubistická hlava

Údaje o položce:

Číslo položky: 8
Vyv. cena: 950 000 Kč
Rok: 1910
Signatura: sign. PD 1910 monogram AP
Technika: tuš, akvarel, negro, papír
Rozměry: 38,6 x 28,6
Procházka Antonín - Kubistická hlava Procházka Antonín - Kubistická hlava
Procházka Antonín - Kubistická hlava

Popis:

odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D., provenience: ze sbírky Prof. MUDr. Otakara Teyschla, DrSc. (1891 –1968), přednosty Dětské kliniky Masarykovy univerzity v Brně, významné osobnosti české pediatrie. reprodukováno: Kutal Albert - Antonín Prochá

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 950 000 Kč
Prodáno za: 950 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 8. října 2017