Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Aukce 72

 
Procházka Antonín - Zátiší s konvicí a mísou ovoce

Údaje o položce:

Číslo položky: 17
Vyv. cena: 850 000 Kč
Rok: 1930-31
Signatura: sign. PD Ant. Procházka
Technika: olej, lepenka
Rozměry: 35 x 44,5 cm
Procházka Antonín - Zátiší s konvicí a mísou ovoce

Popis:

odborná expertíza PhDr. J. Hlušička, provenience: soukromá galerie moderního umění, Brno, vystaveno a reprodukováno: Antonín Procházka – Obrazy a kresby z let 1904–1944, Galerie výtvarného umění v Uherském Hradišti, říjen–prosinec 1963, autor výstavy a ka

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 850 000 Kč
Prodáno za:  
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 9. června 2019