Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Aukce 63

 
Rabas Václav - Bažantnice

Údaje o položce:

Číslo položky: 100
Vyv. cena: 35 000 Kč
Rok: 1939
Signatura: sign. PD Rabas 39
Technika: olej, plátno
Rozměry: 45,5 x 62 cm
Rabas Václav - Bažantnice

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Prodáno za: 46 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 26. března 2017