Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Aukce 66

 
Sopko Jiří - Krajina III

Údaje o položce:

Číslo položky: 80
Vyv. cena: 220 000 Kč
Rok: 1999 - 2000
Signatura: sign. PD Sopko 99/00
Technika: olej, akryl, plátno
Rozměry: 150 x 195 cm
Sopko Jiří - Krajina III

Popis:

provenience: zakoupeno v Galerii Gema reprodukováno: monografie Jiří Sopko, Pavla Pečinková a Dušan Bozman, 2007, str. 369 vystaveno: Jízdárna pražského hradu 2002, Galerie Rudolfinum 2007

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 220 000 Kč
Prodáno za: 260 000 Kč
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 29. listopadu 2017