Pravidla Internetové aukce

Základní informace

1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., se sídlem v Brně, Lerchova 299/7, IČO: 60715553, DIČ: CZ60715553 provádí prodej na zakladě zprostředkovatelské smlouvy dle občanského zákoníku v platném znění.

Dražené předměty je možno si prohlédnout v galerii 1.Art Consulting - Praha 1, Národní třída 9, Topičův salon.

Předměty jsou označeny a popsány včetně nejnižší ceny (vyvolávací ceny) na internetových stránkách společnosti (www.acb.cz).

Zájemce přihazuje k ceně nabízeného díla částku tvořící minimálně 10% z aktuální ceny předmětu. Nabízený předmět je prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Kupujícímu je účtována k výsledné ceně provize ve výši 15% včetně DPH.

Je-li proveden příhoz během posledních 2 minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o 2 minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy.

Údaje vložené do "Registrace" nejsou zveřejňovány a během prodeje jsou kupující identifikováni pouze podle jim přiděléného kódu.

Pokud není uvedeno jinak, odpovídá stav nabízených děl času od jejich vzniku. Barvy ve fotografiích nemusí vždy odpovídat realitě.

Kupujícím musí být osoba starší 18 let.

Podmínky pro účast

Řádně vyplněný formulář registrace dražitele

Způsob platby předmětů

Informace o účtu

 
Název banky: Komerční banka, Brno - město
Název konta: 1. Art Consulting Brno CZ
Číslo konta: 27-0461150247/0100
Variabilní symbol: Vaše osobní číslo (ID)
Detail platby: jméno autora nebo kódy předmětů
IBAN CODE: CZ8001000000270461150247
SWIFT CODE: KOMBCZPP
 

Platba musí být uskutečněna nejpozději do 10 dnů ode dne prodeje!

Zakoupené předměty budou vydány ihned po zaplacení a kupující obdrží "potvrzení o zaplacení ceny". Po dohodě možnost zaslání věci do místa určení.

Zájemce může získat kteroukoli věc i bez vlastní registrace

  • vyhotoví-li písemnou plnou moc na firmu Art Consulting Brno - Jiří Rybář k zastoupení
  • určí-li věci, o které má zájem
  • určí-li limit ceny a to pro každý předmět zvlášť