Zobrazení položky

Sekce: Sálové aukce - Aukce 71

 
Trampota Jan - Stříbrné skály v Etretatu

Údaje o položce:

Číslo položky: 8
Vyv. cena: 150 000 Kč
Rok:
Signatura: sign. PD Jan Trampota
Technika: olej, plátno
Rozměry: 71 x 82 cm
Trampota Jan - Stříbrné skály v Etretatu

Popis:

varianta reprodukovaná v monografii Jiří Hlušička - Jan Trampota, Galerie Antonína Procházky, 2009, č. 193, odborná expertiza: PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Údaje o dražbě:

Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Prodáno za:  
Prodáno dražiteli:  
Ukončení aukce: 24. února 2019